Yoxlama nəticələri

1. Fortran dilinin müəllifi kimdir?
A) Con Makkarti
B) Alan Kolmero
C) Niklaus Virt
D) Con Bekus
E) Qvido van Rossum


2. Prolog dilinin müəllifi kimdir?
A) Con Makkarti
B) Alan Kolmero
C) Con Bekus
D) Qvido van Rossum
E) Börn Straustrup


3. C++ dilinin müəllifi kimdir?
A) Con Makkarti
B) Alan Kolmero
C) Niklaus Virt
D) Qvido van Rossum
E) Börn Straustrup


4. Aşağıdakı kod fraqmentinin hansı sətrində səhv var?
if a > b :
   a = a – b
else :
   b = b – a

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Heç biri


5. Aşağıdakı kod fraqmentinin hansı sətrində səhv var?
if a > b
   a = a – b
else :
   b = b – a

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Heç biri


6. Aşağıdakı kod fraqmentinin hansı sətrində səhv var?
if a > b :
   a = a – b
else
   b = b – a

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Heç biri


7. Aşağıdakı kod fraqmentinin hansı sətrində səhv var?
if a > b :
   a = a – b
   else :
   b = b – a

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Heç biri


8. Aşağıdakı kod fraqmentinin hansı sətrində səhv var?
if a = b :
   a = a – b
else :
   b = b + a

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Heç biri


9. Aşağıdakı kod fraqmentinin icrasından sonra hansı nəticə alınacaq?
if 5 and 2 :
   print(“yes”)
else:
   print(“no”)

A) 5
B) no
C) 2
D) yes
E) SintaxError:


10. Şərt operatorunda hansı məntiqi ifadə qiyməti 5-dən böyük və 9-dan kiçik ədədləri seçməyə imkan verir?
A) x > 5 or x < 9
B) not(x < 5) or x < 9
C) x > 5 and not (x >=9)
D) not (x < 5 and x > 9)
E) not (x > 5 or x < 9)