Yoxlama nəticələri

1. Y:=X+5
X:=2Y-2
Y:=X-Y
Yuxarıdakı alqoritmin icarsı nəticəsində Y dəyişəni 8 qiymətini almışdırsa, X-in başlanğıc qiymətini hesablayın.

A) 10
B) 5
C) 12
D) 16
E) 4


2. Y:=X/2
X:=Y2
Y:=X∙Y
Yuxarıdakı alqoritmin icarsı nəticəsində Y dəyişəni 27 qiymətini almışdırsa, X-in başlanğıc qiymətini hesablayın.

A) 3
B) 9
C) 6
D) 1
E) 18


3. Y:=X2/2
X:=3Y
Y:=X – Y
Yuxarıdakı alqoritmin icarsı nəticəsində Y dəyişəni 16 qiymətini almışdırsa, X-in başlanğıc qiymətini hesablayın.

A) 2 və -4
B) 8 və -2
C) 4 və -2
D) 8 və -8
E) 4 və -4


4. Y:=2X+1
X:=2(Y+1)
Y:=Y – X
Yuxarıdakı alqoritmin icarsı nəticəsində Y dəyişəni 11 qiymətini almışdırsa, X-in başlanğıc qiymətini hesablayın.

A) -7
B) 7
C) 3
D) -5
E) 4


5. a=5, b=10 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7


6. a=2, b=7 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 35
B) 30
C) 25
D) 37
E) 27


7. a=5, b=3 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 15
B) 18
C) 20
D) 22
E) 17


8. a=3, b=15 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 25
B) 40
C) 33
D) 52
E) 65


9. a=8, b=3 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 36
B) 50
C) 121
D) 162
E) 145


10. a=4, b=6 olduqda, alqortimin son nəticəsi neçə olar?


A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11