Yoxlama nəticələri

1. Aşağıdakılardan hansı kompüterin əsas qurğusu deyil?
A) monitor
B) klaviatura
C) modem
D) siçan
E) sistem bloku


2. Hansılar sistem blokunun növləridir?
I. AT; II. CRT; III. İSA; IV. ATX

A) I, II
B) II, III
C) III, IV
D) II, IV
E) I, IV


3. Hansı tip monitorlarda arxa işıqlandırma lampası istifadə olunur?
I. CRT (elektron şüa borusu); II. LCD (maye kristal displey); III. Plazma

A) yalnız II
B) I, II
C) yalnız I
D) II, III
E) yalnız III


4. DRAM 1 bit üçün neçə tranzistor istifadə edir?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
E) 16


5. Aşağıdakılardan hansı RAM yuvası deyil?
A) SİMM
B) PCİ
C) RİMM
D) DİMM
E) heç biri


6. Aşağıdakılardan hansılar optik diskdir?
I. Floppy disk; II. CD; III. Harddisc; IV. DVD; V. Zip disk

A) I, II
B) III, IV
C) I, V
D) III, V
E) II, IV


7. Aşağıdakı yaddaş qurğularnı tutumuna görə kiçikdən böyüyə doğru düzün:
I. HD; II.CD; III.Flash card; IV.Floppy disc; V.DVD

A) I>II>III>IV>V
B) IV>II>V>III>I
C) IV>III>II>V>I
D) II>V>IV>III>I
E) IV>I>III>II>V


8. ... idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla birləşdirir.
A) kontroller
B) drayver
C) port
D) interfeys
E) şin


9. ... fərdi kompüterin konfiqurasiyasını, zamanı və tarixi yadda saxlamaq funksiyasını həyata keçirir.
A) HDD
B) SRAM
C) BİOS
D) DRAM
E) CMOS


10. 2-ci nəsil EHM-lərin element bazasını nə təşkil edirdi?
A) çox böyük inteqral sxemlər
B) yarımkeçirici tranzistorlar
C) elektron lampalar
D) mikroprosessorlar
E) böyük inteqral sxemlər