Yoxlama nəticələri

1. UNICODE ilə kodlaşdırılmış 60 səhifəlik kitabın hər səhifəsində 24 sətir, hər sətirdə 64 simvol varsa, həmin kitab kompüterin yaddaında nə qədər yer tutar?
A) 180
B) 96
C) 192
D) 144
E) 128


2. Hər səhifəsində 40 sətir olan kitabın hər sətrində 72 simvol varsa, 360 KB həcmli kitab neçə səhifədən ibarətdir?
A) 144
B) 180
C) 64
D) 128
E) 192


3. 300 KB ölçülü kitab hər biri 24 sətirdən ibarət olan 256 səhifədən təşkil olunmuşdur. Hər sətirdə neçə simvol var?
A) 48
B) 32
C) 50
D) 40
E) 64


4. "usb flash memory" ifadəsi yaddaşda 12 bayt yer tutursa, onun kodlaşdırıldığı sistemdə maksimum neçə simvol ola bilər?
A) 6
B) 64
C) 32
D) 24
E) 8


5. UNiCODE vasitəsilə kodlaşdırılmış "Microsoft Office" ifadəsi ASCII ilə dekodlaşdırıldıqdan sonra ondan 8 ədəd simvolu silsək, ifadə yaddaşda neçə bit yer tutar?
A) 64
B) 128
C) 32
D) 0 (sıfır)
E) 192


6. ASCII vasitəsilə kodlaşdırılmış "Operating system" ifadəsi UNİCODE ilə dekodlaşdırıldıqdan sonra ondan 4 ədəd simvolu silsək, ifadə yaddaşda neçə bit yer tutar?
A) 64
B) 16
C) 128
D) 32
E) 192


7. "Corel PhotoPaint" ifadəsi yaddaşda 24 bayt yer tutursa, onun kodlaşdırıldığı sistemdə maksimum neçə simvol ola bilər?
A) 32
B) 1024
C) 256
D) 4096
E) 12


8. Hər səhifəsində 32 sətir olan kitabın hər sətrində 144 simvol varsa, 180 KB həcmli kitab neçə səhifədən ibarətdir?
A) 80
B) 40
C) 20
D) 32
E) 64


9. 216 KB ölçülü kitab hər biri 27 sətirdən ibarət olan 256 səhifədən təşkil olunmuşdur. Hər sətirdə neçə simvol var?
A) 54
B) 64
C) 81
D) 36
E) 32


10. Cümlədə 5 hərfli 7 söz və 4 durğu işarəsi işlənibsə, UNICODE vasitəsilə kodlaşdırıldıqda kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutar?
A) 90 bayt
B) 45 bayt
C) 78 bayt
D) 39 bayt
E) 86 bayt