MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ


Adı: Tutu   Soyadı: Memmedova  Doğru cavablar: 3  Yanlış cavablar: 0  Boş: 7   Nəticəsi: 30%
Vaxt: 19:32:15 20/09/2019    IP: 158.181.43.30    Mövzu: Şifrələr    Variant: A


Adı: John   Soyadı: Doeson  Doğru cavablar: 1  Yanlış cavablar: 0  Boş: 9   Nəticəsi: 10%
Vaxt: 18:45:14 31/08/2019    IP: 158.181.42.44    Mövzu: Məntiqi-riyazi məsələlər    Variant: A


Adı: İbrahim   Soyadı: Qasimov  Doğru cavablar: 5  Yanlış cavablar: 5  Boş: 0   Nəticəsi: 38%
Vaxt: 10:00:53 28/08/2019    IP: 82.145.210.224    Mövzu: Sözlər arasında münasibət    Variant: A


Adı: Tamara   Soyadı: Bağirova  Doğru cavablar: 6  Yanlış cavablar: 4  Boş: 0   Nəticəsi: 50%
Vaxt: 01:13:34 24/08/2019    IP: 158.181.43.37    Mövzu: Sözlər arasında münasibət    Variant: A


Adı: Tamara   Soyadı: Bağirova  Doğru cavablar: 9  Yanlış cavablar: 0  Boş: 1   Nəticəsi: 90%
Vaxt: 01:00:20 24/08/2019    IP: 158.181.43.37    Mövzu: Mətnin məntiqi təhlili    Variant: A


Adı: Tamara   Soyadı: Bağirova  Doğru cavablar: 4  Yanlış cavablar: 1  Boş: 0   Nəticəsi: 75%
Vaxt: 00:41:45 24/08/2019    IP: 158.181.40.102    Mövzu: Ədəd-şəkil əlaqələri    Variant: A


Adı: Vüqar   Soyadı: Abbasov  Doğru cavablar: 4  Yanlış cavablar: 6  Boş: 0   Nəticəsi: 25%
Vaxt: 11:20:54 11/06/2019    IP: 158.181.43.203    Mövzu: Məntiqi-riyazi məsələlər    Variant: A


Adı: Vüqar   Soyadı: Abbasov  Doğru cavablar: 2  Yanlış cavablar: 3  Boş: 0   Nəticəsi: 25%
Vaxt: 11:12:54 11/06/2019    IP: 158.181.43.203    Mövzu: Rebuslar    Variant: A


Adı: Vüqar   Soyadı: Abbasov  Doğru cavablar: 2  Yanlış cavablar: 2  Boş: 1   Nəticəsi: 30%
Vaxt: 11:08:55 11/06/2019    IP: 158.181.43.203    Mövzu: Cədvəllər    Variant: A


Adı: Gunay   Soyadı: Abbasova  Doğru cavablar: 5  Yanlış cavablar: 4  Boş: 1   Nəticəsi: 40%
Vaxt: 17:10:18 14/05/2019    IP: 5.10.250.235    Mövzu: Windows XP    Variant: A


Adı: Gunay   Soyadı: Abbasova  Doğru cavablar: 7  Yanlış cavablar: 3  Boş: 0   Nəticəsi: 63%
Vaxt: 11:41:36 04/05/2019    IP: 5.10.249.242    Mövzu: Proqram təminatı    Variant: ABaş səhifəyə qayıt
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2019