MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 4  Yanlış cavablar: 6  Boş: 0   Nəticəsi: 25%
Vaxt: 08:02:06 23/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: MS Word    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 3  Yanlış cavablar: 7  Boş: 0   Nəticəsi: 13%
Vaxt: 07:58:18 23/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: İnformatikanın ilk anlayışları    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 3  Yanlış cavablar: 0  Boş: 2   Nəticəsi: 60%
Vaxt: 07:54:22 23/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Ədəd-şəkil əlaqələri    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 7  Yanlış cavablar: 3  Boş: 0   Nəticəsi: 63%
Vaxt: 07:50:51 23/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Sözlər arasında münasibət    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 2  Yanlış cavablar: 0  Boş: 3   Nəticəsi: 40%
Vaxt: 07:47:10 23/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Rebuslar    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 2  Yanlış cavablar: 0  Boş: 3   Nəticəsi: 40%
Vaxt: 05:50:31 23/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Qrafiklər və diaqramlar    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 5  Yanlış cavablar: 5  Boş: 0   Nəticəsi: 38%
Vaxt: 05:46:24 23/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Şifrələr    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 3  Yanlış cavablar: 7  Boş: 0   Nəticəsi: 13%
Vaxt: 11:06:59 22/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Şəkillər    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 10  Yanlış cavablar: 0  Boş: 0   Nəticəsi: 100%
Vaxt: 11:00:01 22/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Mətnin məntiqi təhlili    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 4  Yanlış cavablar: 2  Boş: 4   Nəticəsi: 35%
Vaxt: 10:55:52 22/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Məntiqi-riyazi məsələlər    Variant: A


Adı: Suleyman   Soyadı: Huseynov  Doğru cavablar: 1  Yanlış cavablar: 0  Boş: 9   Nəticəsi: 10%
Vaxt: 08:36:02 22/02/2018    IP: 31.170.235.178    Mövzu: Ədədi ardıcıllıqlar    Variant: ABaş səhifəyə qayıt
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2017